Unistream

 

 

UNISTREAM - este un sistem internaţional de remiteri de bani rapid care se efectuează prin  intermediul unei reţele ramificate de puncte în peste 90 de ţări ale lumii, printre care ţările CSI şi alte ţări.

 Valuta transferului:

 Prin intermediul sistemului de remiteri de bani rapid "UNISTREAM" pot fi expediate mijloace băneşti în dolari SUA ,Euro, Ruble ruse, eliberarea se efectuează în dolari SUA, Euro şi Ruble ruse.

 Avantajele Sistemului de remiteri de bani "UNISTREAM"

 • O reţea de peste 70 000 de puncte în peste 90 de ţări ale lumii;
 • Deja după 10 minute de la efectuarea transferului, beneficiarul poate primi banii;
 • Plata pentru efecturarea transferului este de la doar 1% din suma transferului, în dependenţă de direcţia transferului;
 • Comisionul se achită doar de persoana care expediază mijloacele băneşti, beneficiarul este scutit de orice taxe.

 Pentru a primi un transfer  este nevoie :

 • Să vă adresaţi la BC"EuroCreditBank" S.A.cu actul de identitate valabil;
 • Să comunicaţi operatorului codul transferului, suma transferului, să cunoaşteţi informaţia despre expeditor;
 • Să semnaţi cererea de primire a transferului;
 • Să ridicaţi numerarul de la casierie.

 Pentru a expedia un  transfer este nevoie:

 • Să vă adresaţi la BC"EuroCreditBank" S.A.cu actul de identitate valabil;
 • Să comunicaţi operatorului cu exactitate: Numele şi Prenumele beneficiarului, ţara in care expediaţi banii, valuta şi suma transferului;
 • Să depuneţi suma transferului şi suma comisionului;
 • Să comunicaţi beneficiarului codul transferului.

 Perioada de valabilitate şi condiţiile de returnare a transferului:

 • La cererea Expeditorului, este posibilă anularea transferului în aceeaşi zi în care a fost expediat transferul, cu condiţia că transferul să nu fie eliberat. În acest caz se restituie Expeditorului suma transferului şi comisionul achitat;
 • La cererea Expediatorului cît şi la expirarea a 180 de zile de la expedierea transferului se returnează transferul, cu condiţia că transferul nu este eliberat. Suma transferului se eliberează beneficiarului după ce a fost încasată de către bancă de la sistemul "UNISTREAM";
 • Perioada de valabilitate a transferului este de 180 de zile.