Home
Home Dezvaluirea informatiei Realizarea gajului Site map
  21 February 2018
Romana   Русский
  Search:  
 
  Advansed Search:  
Legal entities
Opening and service of bank accounts
Loans
Deposits
Currency transactions
Bank cards
POS-terminals
Documentary operations
Securities
Transferuri de credit
ESCROW
Individuals-consumer
Electronic services
Tariffs
Promotions

TELEBANK
Bank multichannels service sistem

SPECIAL OFFERS
Pledge realisation

Careers
Careers

Loans calculator
Loans calculator

Deposits calculator
Deposits calculator

Commemorative coins and banknotes
Commemorative coins and banknotes

3D Secure
Safety purchases with bank cards
Chisinau MD-2001
33 Ismail street
Phone: 0 800 500 20, For international calls: (+373 22) 500-200
Fax: (+373 22) 54-88-27
Support Card 24/24 (+373 22) 500-220
E-mail: info@ecb.md, antifrauda@ecb.md
Telex:163278 ECBMD MD
SWIFT CODE: ECBMMD2X
F/C: 1002600020056
VAT: 0204705
PERSOANE JURIDICE

Transferuri de credit

 

Transferul de credit poate fi efectuat atît în monedă naţională cît şi în valută străină la BC "EuroCreditBank" S.A. în conformitate cu Graficul pentru acceptarea ordinelor de plată în monedă naţională şi străină pe parcursul zilei de lucru (operaţionale) a Băncii, aprobat de către Preşedintele Băncii prin Dispoziţia nr.29 din 05.06.2008.

Transferurile de credit în lei moldoveneşti, pot fi în regim obişnuit  şi urgent.

 

Transfer în regim normal

  • Documentele de plată pentru transfer în regim normal se primesc şi se prelucrează de către persoana responsabilă a Băncii de la 9.00 pînă la 16.00.
  • Selectarea şi expedierea ordinilor de plată se efectuează la fiecare 30 minute.
  • În intervalul de timp de la 14.30 pînă la 15.00 se efectuează prima sesiune de clearing de către BNM, în legătură cu aceasta selectarea şi expedierea ordinilor de plată de la 14.30 pînă la 15.00  nu se efectuează.

 

 Transfer în regim urgent

  • Documentele de plată pentru transfer în regim urgent se primesc şi se prelucrează de către persoana responsabilă a Băncii de la 9.00 pînă la 16.00.
  •  Persoana responsabilă a Băncii la primirea documentului de plată urgent, verifică corectitudinea datelor incluse în document, corespunderea transferului cu legislaţia în vigoare şi conformitatea activităţii clientului cu statutul acestuia, după care imediat introduce în sistemul informaţional al Băncii toată informaţia necesară. Timpul de verificare a documentului şi introducerea datelor de către persoana responsabilă este de 15 minute.
  • Controlorul verifică corectitudinea datelor din document (suport hîrtie)  cu datele  incluse în sistema informaţională a Băncii şi  le autorizează prin debitarea contului beneficiarului. (10 min.)
  •  La fiecare 30 minute banca selectarază şi expediază ordinile de plată la BNM.

 Transferul în regim normalcu executării în viitor - se efectuează ca şi transferul în regim normal de la 9.00 pînă la 16.00

 

Transferul în regim urgentcu achitarea ulterioară- se efectuează  la începutul zilei operaţionale, la ziua specificată în ordinul de plată de către client, doar în cazul suficienţei mijloacelor  băneşti în contul clientului. În cazul în care clientul nu dispune de mijloace băneşti pentru efectuarea transferului în regim urgent, Banca restituie clientului ordinul de plată neexecutat, menţionînd motivul refuzului. 

În cazul în care, în cadrul zilei operaţionale curente au fost primite spre  executare ordine de plată cu data curentă şi concomitent clientul dat a prezentat ordine de plată cu data executării în viitor, care vor fi executat în ziua operaţională curentă, Banca v-a executa plaţile în ordinea recepţionării de către persoana responsabilă.

Did You know ...

Utilizind sitema ECB-Online, puteti sa indepliniti 90% din operatiunile cu banca de la oficiu, pe linga toate acestea facind economie de timp.

 
details

© 2004 All rights reserved by BC "EuroCreditBank" SA webm@ster