Programul«Reparația» – Sumele necesare pentru reparație la îndemâna dumneavoastră!

Alegeti tipul creditului
Perioada creditului (luni)
Suma creditului (lei)
 
Calculeaza creditul
Condiţii
Achitarea
Acte necesare
Gaj

Beneficiar al creditului poate fi cetăţean al Republicii Moldova, care are:

 • viza de reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
 • de la 21 ani până la vârstă pensionară conform legislaţiei în vigoare, până la care se va rambursa creditul;
 • venituri permanente şi stabile.

Suma min. şi max.:

 • De la 5 000 MDL până la 2 500 000 MDL

Durata creditului:

 • de până la 84 luni

Perioada de graţie:

Doar la credit, termen maxim 6 luni.

Plăţile se efectuez lunar în ziua semnării contractului.

Tip graficului - anuitate

Documente necesare:

 1. Cerere-chestionar de acordare a creditului (se prezintă de către solicitant);
 2. Buletin de identitate (original + copie);
 3. Certificat privind salariul net lunar pentru ultimele 3 luni;
 4. Documente care confirmă alte venituri;
 5. Documentele de proprietate ale bunului imobil propus în gaj;
 6. Extrasul din registrul Bunurilor Imobiliare de la Oficiul Cadastral Teritorial privind imobilul respectiv si drepturile asupra lui;
 7. Raportul de evaloare a bunului propus în gaj (agreat de Bancă);
 8. Alte documente solicitate de Banca (după caz).
 • Bunurile acceptate de Bancă conform Regulamentelor, procedurilor interne şi a Legislaţiei RM în vigoare.
 • Cesiunea mijloacelor băneşti din conturile Debitorului deschise la Bancă.
 • Fidejusiunea persoanelor terţe, după necesitate.